Extension Kit v2.30

Tiện ích trên trình duyệt Chrome/Firefox/CocCoc, sao chép Shopee Tiktok Lazada, tải video, tải hình ảnh (cập nhật 10/01/2023)


Bắt đầu

 1. Cài đặt

  Cài đặt trên Chrome/Firefox/CocCoc


Shopee

 1. Sao chép sản phẩm

  Sao chép sản phẩm trên Shopee bằng Extension

 2. Sao chép Video

  Sao chép Video từ sản phẩm này sang sản phẩm khác

 3. Tải ảnh & Video

  Tải Video và hình ảnh trên Shopee


Tiktok

 1. Sao chép Shopee sang Tiktok

  Sao chép sản phẩm tự Shopee sang Tiktok


Lazada

 1. Sao chép Shopee sang Lazada

  Sao chép sản phẩm tự Shopee sang Lazada